MoodleMoot.cz 2018

Výbory konference

Programový výbor

 • PhDr. Bohumír Fiala, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. 
 • RNDr. Bohumil Havel, PragoData Consulting, s.r.o.
 • PhDr. David Mudrák, Ph.D., Moodle Pty
 • RNDr. Jiří Pazourek, Ph.D., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • PhDr. Lucie  Rohlíková, Ph.D., Fakulta pedagogická ZČU
 • Ing. Michal Sláma, VŠB-TU
 • Prof. Ing. Lubica Stuchlíková, Ph.D., Slovenská technická univerzita v Bratislavě
 • PaedDr. Peter Švec, Ph.D., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • PaedDr. Jana Vejvodová, CSc, Fakulta pedagogická ZČU
 • Dr. Ing. Jan Rychlík, Centrum informatizace a výpočetní techniky ZČU
 • RNDr. David Skoupil, Centrum výpočetní techniky UPOL
 • Mgr. Michal Zámečník, Centrum informačních technologií UHK

Programový výbor odborná porota konference eLearning

 • doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
 • Mgr. Miloslava Černá, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
 • doc. PhDr. Blanka Klímová, M.A., Ph.D., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
 • doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.
 • Dr. Catherine Matsuo, University of Fukuoka, Japonsko
 • doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc., Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
 • PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni
 • prof. PaedDr.Gabriel Švejda, CSc., dr.h.c., Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
 • RNDr. Darina Tóthová, Ph.D., EUNIS Slovakia
 • prof. Ing. Milan Turčáni, CSc., Fakulta prírodných ved, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre
 • RNDr. Stanislav Zelenda, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Organizační výbor

 • Předseda: Ing. Jaroslav Hindra, PragoData Consulting, s.r.o.
 • doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D., Univerzita Hradec Králové
 • Mgr. Michal Bajer, PragoData Consulting, s.r.o.
 • Ing. Libor Soška, PragoData Consulting, s.r.o.
 • Mgr. Alena Zalejská, PragoData Consulting, s.r.o.
 • RNDr. Bohumil Havel, PragoData Consulting, s.r.o.
 • Helena Holubičková, Univerzita Hradec Králové
 • Ing. Věra Palánová, Univerzita Hradec Králové
 • Ing. Hana Šrámková, Ph.D., Univerzita Hradec Králové