MoodleMoot.cz 2018

Odeslání příspěvku

Zaslání příspěvku probíhá formou uložení do databáze Moodle. Po přihlášení se do systému konference autor vyplní požadované údaje, vloží příspěvek a odešle jej do systému.


Pro vstup do databáze je nezbytný uživatelský účet do systému MoodleMoot.cz. Pokud jej ještě nemáte založený, vytvořte si jej ZDE.


Příspěvek vypracujte s využitím aplikace MS Word v rozsahu nejvýše šesti stran formátu A4. Pro přípravu příspěvku využijte přiložený vzor_prispevku_EL2018.dot (vzor_prispevku_EL2018.pdf). Příspěvek je nutné odeslat nejpozději do 23. 9. 2018 pomocí registračního systému. Příspěvky konference eLearning 2018 budou publikovány v recenzovaném sborníku plných textů s ISBN.

Alespoň jeden z autorů se musí na konferenci registrovat a zaplatit vložné.


Přijímány jsou příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Tlumočení není zajištěno.


Struktura příspěvku by měla být následující:

  • Úvod
  • Výzkumný problém
  • Výzkumná otázka
  • Design výzkumu, metodologie
  • Výsledky
  • Závěry, doporučení

Doporučený rozsah abstraktu:150 - 250 slov (1 500 - 2 000 znaků včetně mezer)

Doporučený rozsah příspěvku: 4 - 6 stran

Klíčová slova: 3 - 6


Příspěvky odesílejte ve formátu doc/docx.

Při odeslání příspěvku se vyžaduje vyplnění názvu příspěvku, jména autorů, abstraktu příspěvku v přednášeném jazyce, klíčových slov v přednášeném jazyce a kontaktních informací.

Autor příspěvku při odesílání poskytuje souhlas s publikací obsahu. Odeslání příspěvku - kliknutím na tento odkaz se Vám otevře databáze příspěvků, kde můžete přidat a odeslat svůj příspěvek.