Souhrn uchovávaných dat

Tento souhrn zobrazuje výchozí kategorie a účely uchovávání dat. Některé oblasti systému mohou mít více specifických kategorií a účelů než ty, které jsou zde uvedeny.

Stránky

Kategorie

Školení

Účel

Školení

Firemní školení

Doba uchování
1 roků
Zákonné základy
Smlouva (GDPR čl. 6.1(a)) Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Uživatelé

Kategorie

Školení

Účel

Školení

Firemní školení

Doba uchování
1 roků
Zákonné základy
Smlouva (GDPR čl. 6.1(a)) Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Kategorie kurzů

Kategorie

Školení

Účel

Školení

Firemní školení

Doba uchování
1 roků
Zákonné základy
Smlouva (GDPR čl. 6.1(a)) Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Kurzy

Účel

Doba uchování
Nebyla stanovena žádná doba uchovávání

Moduly činností

Účel

Doba uchování
Nebyla stanovena žádná doba uchovávání

Bloky

Kategorie

Testy

Účel

Testy

Testování funkcí, testovací profily

Doba uchování
2 dnech
Zákonné základy
Souhlas (GDPR čl. 6.1(a)) Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.